ETIKAI KÓDEXÜNK

„TISZTESSÉG ÉS SIKER…”

Küldetésünk

Magyarország legfiatalabb, de leginnovatívabb, legszínvonalasabb ingatlan szakértőjeként partnereinknek és az otthonra vágyóknak innovatív megoldásokkal, személyre szabott, magas színvonalon, értékteremtő módon, cégcsoportunk lehetőségeit kihasználva nyújtunk ingatlan tanácsadást és hozzá kapcsolódó szolgáltatást.

Az ETIKAI KÓDEX, továbbiakban EK célja, hogy támogatást és iránymutatást nyújtson etikai alapelveivel, normáival és értékeivel a LAKÁSKULCS-direct munkatársai, valamint a szakma szolgáltatásait igénybe vevő megbízók számára.

A LAKÁSKULCS-direct minden munkatása magáénak vallja, és határozottan képviseli az EK-ban foglaltakat és legjobb tudása, tapasztalatai és a megbízók visszajelzései alapján folyamatosan tesz olyan, az EK-t korszerűsítő javaslatokat, melyek pontosíthatják a tagok kötelességeit a megbízóikkal, kollégákkal s általában a nyilvánossággal szemben.

Az EK tudatosan nem foglal állást egy adott elméleti - szakmai megközelítés mellett, hiszen az ilyen jellegű dilemmák, különbségek természetesek és a szakma állandó fejlődésének, megújulásának alapját jelentik.

Általános cél

Az általános cél, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk megbízóink számára, melyek biztosítják hatékonyságuk növekedését, fejlődésüket az ingatlanszakmán belül és a franchise rendszerünkben egyaránt. Ismereteinket és módszereinket megbízóink ingatlan és hiteligényének legtökéletesebb kielégítése érdekében kamatoztatjuk, figyelembe véve szakmai múltunkból fakadó tapasztalatainkat és más tudományterületek releváns ismereteit munkánk során.

Értékek és Etikai alapelvek

Munkánkkal megváltoztatjuk, átalakítjuk az emberek életét, mely kihatással van nagyobb rendszerekre, így a társadalomra is. Ezért szolgáltatásainkkal támogatjuk, hirdetjük az alábbi értékeket: önállóság, szabadság, felelősség, integritás, önkontroll, önbizalom, kölcsönös tisztelet, tolerancia, bizalom, részvétel és az emberi jogok.

A szervezetfejlesztési munka során tevékenységünket az alábbi értékek jellemzik:

 • szakszerűség és felkészültség
 • tisztesség és korrektség
 • körültekintés, megfontoltság
 • a kollégák és megbízók megbecsülése
 • szakmai igényesség
 • elkötelezettség
 • tartózkodás a hatalommal való visszaéléstől
 • titoktartás

A LAKÁSKULCS-direct minden tagja köteles magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani, tekintet nélkül a díjazás vagy más érdekeltség mértékére.

Javaslataink, beavatkozásaink, véleményünk és útmutatásaink megváltoztathatják, átalakíthatják az emberek életét, melyért felelősséggel tartozunk.

Felelősség a megbízóval szemben

A megbízó autonómiája:
Mint ingatlan és hitel tanácsadók, felelősek vagyunk saját munkánkért, beleértve annak szervezését, színvonalát, a módszertant és eszközöket, melyekkel a munka során dolgozunk annak érdekében, hogy munkánkkal hatékonyan segítsük megbízóinkat.

Döntéseink meghozatalakor tekintettel vagyunk a megbízó lehetőségeire, teherbíró képességére.

Megadunk minden információt a költségekről, a várható eredményekről és a lehetséges kockázatról is.

Kötelezettségek, keretek, határok:

 • Az a döntés, hogy egy ingatlan vagy hitelügyleti folyamat elinduljon, a megbízó választása és felelőssége.
 • Felelősségünk, hogy a döntéshez szükséges információkat megadjuk, és az információk beszerzéséhez szükséges előzetes konzultációt, valamint a folyamat közbeni konzultáció lehetőségét biztosítsuk.
 • Meg kell határoznunk, fenn kell tartanunk azokat a határokat, melyeken belül pontosan definiáljuk kapcsolatunkat a megbízóval, jól elkülönítve ezt más kapcsolatoktól. Felelősségünk, hogy ezt a megbízó felé pontosan közvetítsük.
 • A LAKÁSKULCS-direct munkatársai nem élhetnek vissza sem a megbízó anyagi, érzelmi helyzetével, sem saját bizalmi pozíciójával.
 • Bármilyen elítélhető üzleti kapcsolatba való bevonódás (pl. korrupció) etikátlan.
 • Be kell fejezni vagy korrigálni a munkát, illetőleg a szerződést, ha világossá válik, hogy:
  • nincs haszna a megbízónak belőle,
  • a szerződésben foglaltak teljesültek,
  • értékek, etikai elvek tekintetében ütközés történik.
 • Ha olyan konfliktusba keveredünk, mely megosztja a megbízót és munkatársait, törekedjünk annak feloldására, sikertelenség esetén mérlegeljük a munka szüneteltetését!
 • Konfliktusok esetén viselkedjünk pártatlanul. Ha kénytelenek vagyunk feladni pártatlanságunkat, tegyük ezt nyíltan, határozottan!

Az információk és a szakértő:

 • Minden, az ingatlan és hitelközvetítésről szóló - írott, szóbeli - információ pontosan fedje le a szolgáltatás természetét, lényegét, valamint informáljon munkatársunk szakértelméről, ismereteiről, tapasztalatairól.
 • Kollégáink felelőssége, hogy hívja fel az ügyfél figyelmét a lehetséges érdekkonfliktusokra, valamint ragaszkodjon a kölcsönösen elfogadott és szerződéssel alátámasztott munkadíjakhoz ingatlanértékesítés esetén. A LAKÁSKULCS-direct a hitelügyleteket díjmentesen intézi.
 • Az iroda köteles ragaszkodni a szerződésben, megállapodásban rögzített keretekhez, melyektől csak abban az esetben térhet el, ha úgy véli, hogy ellenkező esetben a megbízó magának, másnak, szervezetének komoly károkat okozhat.

Titoktartás:

 • Munkatársainknak fenn kell tartania a titoktartást minden érintett személlyel szemben, s minden, az ingatlanokról és hitelekről szóló információra kiterjedően, akár közvetlenül kapta azokat a megbízótól, akár indirekt úton jutott hozzá.
 • A nyilvánosság előtt, publikációkban, riportokban, s egyéb más módon az események ismertetésében, rögzítésében fontos, hogy az érintettel való megállapodás hiányában kerüljük az azonosítható adatok közlését, így a megbízó felismerhetőségét.
 • Szakmai konzultációk, megbeszélések esetén - ha nem kerülhető ki a megbízó kilétének felfedése - a titoktartási kötelezettség kiterjed a konzultáció, megbeszélés résztvevőire is.
 • A megbízó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül róla semmi sem publikálható.

Tanácadóink szakértelme, képzettsége:

 • A LAKÁSKULCS-direct munkatársaitól elvárja, hogy a szakmai kompetenciáik határain belül, előzetes tanulmányaiknak, képzettségüknek és tapasztalataiknak megfelelően gondoskodjanak magas színvonalú szakmai szolgáltatás biztosításáról.
 • Informálnunk kell a megbízót az esetlegesen elkerülhetetlen, a különböző szakmai területek képviselőinek bevonásának fontosságáról.
 • Tanácsadóink felelősek saját hatékonyságáért, képességeinek és tudásának szinten tartásáért.

Kapcsolat az ingatlanközvetítő és megbízó között

 • Az ingatlanközvetítő és megbízó kapcsolatát egy szerződés, megállapodás szabályozza, mely garanciát jelent kölcsönös érdekeik védelmére is.
 • Nem kötünk olyan megállapodást, mely "erőfölényt" biztosít a megbízást aláíró bármelyik fél számára.
 • Az ingatlan és hiteltanácsadó a szakmai, etikai alapelveket betartva a megbízó érdekében dolgozik.

A LAKÁSKULCS-direct minden munkatársa tudatában vannak annak, hogy munkájuk az egész ingatlan- és hitelközvetítő szakmára kihatással van. Arra törekszünk, hogy az ingatlanszakma az őt megillető bizalmat, megbecsülést nyerje el.

7 ingatlaniroda
1189 eladó ingatlan
126 kiadó ingatlan
447 új építésű ingatlan
0 akciós banki ingatlan
Energetikai tanúsítvány